👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unit 3 (Åk4, English).

Skapad 2018-12-13 09:05 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Engelska
Pedagogisk planering i ämnet engelska för årskurs 4 (VT-19).

Innehåll

Områden som planeringen tar upp:

 • Namn på några olika värdmedel och ord som har med staden att göra (shop, city, bridge, museum, street), be om lov (2 avsnitt).
 • Artighetsfrasen "Tack så mycket", att tala om vad någon gör i enkelt presens (says, drinks), förstå en fråga med "does".
 • Svara på frågor om vad någon gör.
 • Namn på några måltider, namn på några maträtter, namn på några köksinventarier.
 • Köksord (knife, fork).
 • Namn på frukter och grönsaker samt ytterligare maträtter (2 avsnitt).
 • Tala om vad någon annan har och inte har.
 • Ord för partymat, att kunna återberätta.
 • Artighetsfraser, att känna till pund och pence och att känna igen pundtecknet.
 • Uttryck för olika sorters sysslor.

Tidsperiod: V.3 - V.13 HT-2019 (med reservation för ändringar).

Innehållet i lektionerna publiceras i Teams och där får du även som elev poäng beroende på hur du har presterat i var och en av lektionerna (eller i veckans engelska planering). Detta ligger även som underlag för bedömning av denna planering. I matrisen ser du hur långt du har kommit i vart och ett av de områden vi behandlar. Matrisen är indelad i fyra nivåer, "Låg", "Ganska bra", "Bra" och "Utmärkt".

Uppgifter

 • Diagnostikprov i Unit 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Spotlight 4 - Unit #3

Låg
Ganska bra
Bra
Utmärkt
Färdmedel och ord som har med staden att göra.
Du kan några få namn på färdmedel och några få ord som har med staden att göra.
Du kan en del namn på färdmedel och en del ord som har med staden att göra.
Du kan många namn på färdmedel och många ord som har med staden att göra.
Du kan många ord för färdmedel och många ord som har med staden att göra och du kan använda dem flitigt i dina samtal och i de texter du skapar.
Artighetsfrasen "Tack så mycket" och enkel presens (tredje persons -s)
Du känner till artighetsfrasen "Tack så mycket" på engelska.
Du kan använda dig av artighetsfrasen "Tack så mycket" på engelska.
Du är bra på att använda dig av artighetsfrasen "Tack så mycket" på engelska och du känner till hur man berättar vad någon annan gör i enkel presens.
Du använder dig flitigt av artighetsfrasen "Tack så mycket" på engelska och av tredje persons -s.
Frågor om vad någon gör.
Du känner till hur man kan svara på frågor om vad någon gör.
Du kan svara på frågor om vad någon gör på ett enkelt sätt.
Du kan svara på frågor om vad någon gör på ett bra sätt.
Du kan använda dig av tredje persons -s flitigt i dina samtal och i dina texter.
Måltider, maträtter, köksinventarier.
Du kan några få namn på antigen måltider, maträtter eller köksinventarier.
Du kan en del namn på antigen måltider, maträtter eller köksinventarier.
Du kan en del namn på måltider, maträtter och köksinventarier.
Du kan många namn på måltider, maträtter och köksinventarier och du kan använda dig av dem flitigt i dina samtal och i dina texter.
Frukter
Du kan några få namn på frukter.
Du kan en del namn på frukter.
Du kan många namn på frukter.
Du kan många namn på frukter och du kan använda dig av dem flitigt i dina samtal och i dina texter.
Genitiv.
Du känner till hur man ska tala om vad någon annan har.
Du kan tala om vad någon annan har på ett enkelt sätt.
Du kan tala om vad någon annan har på ett utvecklat sätt.
Du kan tala om vad någon annan har på ett välutvecklat sätt (flitigt i dina samtal och i dina texter).
Partymat, återberättande.
Du kan några få ord på partymat.
Du kan en del ord om partymat och du kan återberätta en händelse på ett enkelt sätt.
Du kan en del ord om partymat och du kan återberätta en händelse på ett utvecklat sätt.
Du kan en del ord om partymat och du kan återberätta en händelse på ett välutvecklat sätt.
Artighetsfraser, pund och pence.
Du känner till några få artighetsfraser.
Du kan en del artighetsfraser och vad pund och pence är.
Du kan många artighetsfraser och vad pund och pence är.
Du kan många artighetsfraser, du vet vad pund och pence är och du kan använda dig av dem flitigt i dina samtal och i dina texter.
Sysslor.
Du känner till några få uttryck för olika sortens sysslor.
Du kan en del uttryck för olika sortens sysslor.
Du kan många uttryck för olika sortens sysslor.
Du kan många uttryck för olika sortens sysslor och du kan använda dig av dem flitigt i dina samtal och i dina texter.