Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organens utveckling

Skapad 2018-12-13 10:29 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Biologi
Momentet handlar om hur vävnader, organ och organsystem uppkommer. Både ur ett evolutionärt perspektiv men också från ett utvecklingsperspektiv, om individens utveckling från befruktning.

Innehåll

I momentet kommer vi att dissekera, diskutera och jämföra olika organismers organutveckling, samt även studera individers utveckling från befruktning till fullvuxen individ. Evolutionen kommer också vara ett genomgående tema. Momentet avslutas med ett mindre prov.

Resursmapp till arbetsuppgifter, PP och laborationsinstruktioner.

Uppgifter

 • Test Organens utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
  Bio  -
 • Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
  Bio  -
 • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -

Matriser

Bio
Organens utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga 1
Begrepp, teorier och modeller om organens utveckling
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: