Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Prio 7 kapitel 3

Skapad 2018-12-13 10:48 i Aroseniusskolan Ale
Grundskola 7 Matematik
Se "Innehåll" för planering och information! I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei´a som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Grovplanering

Tänk på att detta är en grovplanering och ändringar kan ske.

Det här kommer vi att jobba med

 • Enheter och prefix
 • Geometriska begrepp
 • Vinklar
 • Månghörningar och vinkelsumma
 • Omkrets
 • Introduktion till area
 • Area av rektanglar och parallellogram
 • Area av trianglar

Begrepp

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • enheter

 • prefix

 • dimension

 • parallella linjer

 • diagonal

 • vinkel

 • vinkelben

 • vinkelspets

 • sidovinkel

 • månghörning

 • vinkelsumma

 • triangel

 • parallelltrapets

 • parallellogram

 • romb

 • rektangel

 • kvadrat

 • omkrets

 • area

Arbetssätt

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.

 • Eget arbete

 • Arbete i grupp

 • Skriftligt prov

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: