Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht åk 5

Skapad 2018-12-13 11:28 i Svanberga skola Norrtälje
Svenska åk 5
Grundskola 5 Svenska
Under terminen kommer vi att arbeta med svenska på olika sätt. Svenska är ju ett ämne som finns med i nästan alla andra ämnen. Vi jobbar med aktuella och historiska händelser kopplade till So, rena svenskauppgifter och läser regelbundet.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

  • Du ska utveckla förmågan att
  • - formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • - läsa texter för olika syften,
  • - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • - söka information från olika källor och värdera dessa.

  

Hur arbetar vi?

Du ska......

Skriva:

Egen berättelse i kapitel eller en saga.                                                                                                                                                                 Brev.                                                                                                                                                                                                                 Argumentation i "valet".                                                                                                                                                                                          Fortsätta på berättelse.                                                                                                                                                                                           Manus till film.                                                                                                                                                                                                 Bokrecension.                                                                                                                                                                                                   Anpassa språket beroende på uppgiften.

Tala:

Argumentera i diskussioner kring vad "ditt parti" står för.                                                                                                                               

Muntlig framställan av Vasatiden genom film.                                                                                                                                                                

Diskutera i dilemmafrågor.                                                                                                                                                                               Anpassa språket utifrån uppgiften.

Läsa:

10-15min läsning av skönlitterär bok eller nyheter varje morgon.                                                                                                                         Läsa faktatexter och sammanställa.                                                                                                                                                                           Källkritik.

 

Vi arbetar med:                                                                                                                                                                                                 -språkets struktur som meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken o.s.v.
-olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.                                                                                                                              -söker information ur böcker och på internet, sammanställer med egna ord, samt tränar källkritik.
-muntliga redovisningar av olika slag.
-text, bild, ljud och webtexter.

Vi arbetar enskilt och i grupp. 
Vi diskuterar i mindre grupp och i helklass.

 

Så bedömer jag dina kunskaper:

 

-Att du i din skrivprocess klarar av att följa skrivregler som t.ex.stor bokstav, punkt och fullständiga meningar. Att du kan skriva texter med tydligt budskap,följer en röd tråd samt har ett varierande innehåll med beskrivningar.
-Att du kan läsa med flyt.
-Att du kan förstå och tolka texters innehåll och budskap.
-Att du kan söka, välja ut och sammanställa information från minst två olika källor samt att du kan reflektera över den information du hittar.
-Att du kan ge en kamrat respons om en texts innehåll och själv ta del av kamratrespons.
-Att du efter kamratrespons kan reflektera över din egen texts innehåll samt bearbeta din text utifrån den respons du fått.

-Att du deltar aktivt i diskussioner och kan föra fram dina åsikter samt motivera dem. Både muntligt och skriftligt.

Vid uppföljning av redovisningar, inlämningar, läxförhör och prov tittar jag på hur du utvecklat dina förmågor i svenskans olika delar. 

 

Uppgifter

Matriser

Sv
Matris Svenska åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
Ännu ej nått målen
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Att sammanfatta och kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Ännu ej nått målen
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar och kommentarer med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommenterarer med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer med god koppling till sammanhanget.
SKRIVA
Att skriva olika slags texter
Ännu ej nått målen
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Ännu ej nått målen
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Att skriva berättande texter
Ännu ej nått målen
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Att resonera om informationens användbarhet. Sammanställa med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Ännu ej nått målen
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Att ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet
Ännu ej nått målen
Du ger enkla omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett väl fungerande sätt.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
Ännu ej nått målen
Du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du upprätthåller samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: