👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2018-12-13 14:13 i Drottningdals skola Norrtälje
Fakta och förklaringar till spännande teknik som finns omkring oss. Kanske har du inte ens tänkt på att det är teknik.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Följ en ritning och bygg en modell av ett hus. -Här får eleverna följa en ritning och bygga en modell av ett hus. -Arbeta med teknikens arbetssätt.

Innehåll

Följ en ritning och bygg en modell av ett hus

För att lära sig mer om teknik och om hur man bygger stabilt och hållbart är det bra att bygga modeller. Vi kommer att arbeta i kartong och i andra material. Modellen blir en miniatyr-kopia av verkligheten. Både när man bygger modeller av hus eller hus på riktigt behövs en ritning. Följer man bara ritning så bli det både stabilt och hållbart. Eleverna kommer att få tänka utifrån en hållbart perspektiv inom byggteknik och funktion för oss människor här i Norden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Boken om teknik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1