Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5

Skapad 2018-12-13 14:14 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9

Matriser

Matematik år 4-6

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa enkla problem på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Metod
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, beskriver olika begrepp md hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp, använder dem i bekanta sammanhang, beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Resonemang
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet, om hur begrepp relaterar till varandra. Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument som till viss del för resonemangen framåt.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet, om hur begrepp relaterar till varandra. Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: