Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk för nyanlända

Skapad 2018-12-13 14:35 i Fajansskolan Falkenberg
Den första undervisningen i svenska som andraspråk för nyanlända.
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Första delen i svenska som andraspråk för nyanlända.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • kunna berätta om dig själv och presentera din familj samt var man bor.
 • kunna det svenska alfabetet och koppla språkljud till bokstav.
 • kunna använda dig av språkövningsprogram på datorn eller iPad
 • kunna vanliga hälsningsfraser
 • kunna enklare basordförråd, såsom aktuella skolord och vardagsnära ord (kläder, siffror, verb i vår vardag, färger, familjeord, klockan, mat )
 • använda enklare fraser, frågeord
 • använda viss basgrammatik, t.ex plural 
 • använda dator som verktyg för att översätta

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • presentera dig själv och din familj
 • samtala med klasskamrater om vardagliga ämnen
 • kunna det svenska alfabetet och dess språkljud
 • kunna använda dator eller iPad för att träna svenska

Jag kommer att bedöma detta genom:

 • klassrumsobservationer
 • samtal
 • tester

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • samtala
 • göra språkövningar på iPad eller dator
 • se på filmer
 • träna på att presentera sig
 • träna att skriva enkla ord och fraser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: