Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - kristendom, judendom, islam

Skapad 2018-12-13 14:41 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
Under arbetet med religion kommer vi att läsa och lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, bl a högtider, religiösa byggnader och symboler.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Vi kommer att prata om vad religion är, att det finns olika religioner och vad religion betyder för människor.

Du kommer att få undersöka och beskriva olikheter och likheter mellan kristendom, judendom och islam. Du kommer utveckla dina kunskaper om några viktiga högtider, heliga symboler, heliga böcker och berättelser samt heliga byggnader.

 

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att:

 • skapa tankekartor tillsammans om de tre olika religionerna.

 • se på film som berör området.

 • jämföra olika berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler.

 • diskutera och reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna.

 

DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du kunna…

 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner.

 • berätta något om religionernas heliga byggnader och platser.

 • jämföra och se likheter och olikheter mellan de olika religionerna.

Jag/vi kommer bedöma kunskaper genom att iaktta:

 • hur aktivt du deltar i uppgifterna vi gör.

 • hur du kan beskriva några likheter och olikheter mellan judendom, kristendom och islam.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: