Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd trä -och metall, verktyg och säkerhet elevversion

Skapad 2018-12-13 15:14 i Drottningdals skola Norrtälje
Första arbetet där du får bekanta dig med säkerhet, olika verktyg och rutiner i slöjdsalen.
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer få lära dig grunderna i att arbeta med olika verktyg och tekniker på ett säkert och inspirerande sätt.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Genom undervisningen ska du få möjligheter till att träna på kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion. Du kommer också att få träna på olika material och tekniker.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att undervisas i hur man på ett säkert sätt arbetar i en slöjdsal

Du kommer att träna på att följa instruktioner.

Du kommer att få träna på olika steg från skiss, mall, genomförande till färdig produkt.

Du kommer att få träna på att använda olika verktyg.

Visa vad du lärt dig

Du kommer att skriva/rita om ditt slöjdarbete i loggboken i slutet på varje lektion.

Tidsram

Arbetet kommer att pågå under hela höstterminen

Bedömning

Läraren kommer att bedöma

hur du följer säkerhetsrutinerna i slöjdsalen

om du kan följa instruktioner

om du kan rita en skiss

hur du genomför (arbetar i slöjdsalen) ditt arbete

hur du hanterar verktyg

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
    Sl  1-3
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
    Sl  1-3
  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
    Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: