Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen F

Skapad 2018-12-13 15:43 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3
Syftet med tema kroppen är att öka elevernas kunskaper om kroppen, veta olika kroppsdelar och hur det fungerar inuti kroppen. Syftet är att vi ska binda ihop en förståelse varför vi har ett skelett och vad skelettets uppgift är, varför vi har muskler, vad hjärtat och lungornas funktion är och hjärnans funktion. Syftet är att få en helhetssyn på kroppens funktioner och hur det hänger ihop. Syftet är även att förstå hur fysisk aktivitet påverkar kroppen, hälsan och välbefinnandet. Syftet är även att koppla ihop att det som styr våra handlingar och ord inte sker av en slump utan att hjärnan är delaktig i allt man gör och säger.

Innehåll

Mål för eleverna

 • Beskriva vad skelettet har för funktion.  
 • Vad hjärtat och lungorna har för funktion. 
 • Varför vi har muskler. 
 • Vilka olika sinnen som finns och hur man pratar om man inte hör eller ser. 
 • Att hjärnan är “kungen i kroppen” och är den som bestämmer allt vad vi gör och hur vi gör det. 
 

 

Förmågor som du tränar på

Förmågor, Lgr 11 reviderad 2018 

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. 
 • Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften. 
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 
 • Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem. 
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle. 
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

 

 

 

Arbetssätt

Genom att arbeta efter de konkreta mål som beskrivs i det centrala innehållet i Lgr11 reviderad 2018. 

1. Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna. 

- Det gör vi genom att först introducera en del i taget. Titta på faktafilmer och läsa fakta om kroppen ur en bok. Därefter funderar eleverna enskilt för att sedan diskutera i smågrupper och sedan diskuterar vi alla ihop. Här vill vi att alla ska våga komma till tals och ha en åsikt eller på något annat sätt visa sin delaktighet. Det ser vi till att göra genom att ha diskussioner i mindre grupper.  

 

2. Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

- I gruppövningar där samarbete krävs kommer vi träna detta.

 

3. Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 

 Bokstäver och andra symboler för att förmedla kunskap. 

 

Genom att titta på faktafilmer och läsa faktaböcker kommer vi sedan diskutera och arbeta praktiskt för att eleverna ska förstå innebörden i de olika texterna. 

- Vi kommer att gemensamt göra tankekartor och collage med både bilder och text. 

 

 

4. Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. 
    Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. 

 

Genom att med kaplastavar och lego bygga ett skelett i en liten grupp. Här tränar vi även på att fatta gemensamma beslut och hur vi diskuterar och kompromissar oss igenom eventuella meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Vi tränar på att se former, läge, riktning och mönster i vårt skelettbyggande. 

 

Vi ritar skelett med vit oljekrita på svart papper.  

 

5. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

- Vi kommer att träna på att ta pulsen, känna skillnaden mellan vila och aktivitet dvs få slag/minut kontra många slag/minut. 

 

6. Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram. 

Vi kommer först och främst lära oss känna pulsslag på oss själva och en samarbetskompis. Sedan kommer vi känna efter pulsen i vila, under en promenad och sedan efter en språngmarsch uppför en backe i skogen. Efteråt samtalar vi om våra iakttagelser och gör ett enkelt diagram om pulsökningen. 

 

7. Initiera, organisera, och delta i lekar av olika slag. 

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. 

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande. 

Vi kommer att leka organiserade lekar men även fri lek. Detta kommer vi bland annat att göra i skogen där de tillåts vara kreativa på ett annat sätt än på skolgården där det finns “färdiga” leksaker och lekar dvs hink, spade, boll, hopprep och klätterställning, sandlåda och bollplan. Vi kommer leka ljudmemory inomhus för att koppla ihop det med hörseln.  

Vi kommer att prata om bra mat kontra mindre bra mat och varför det är så och sedan kommer eleverna få klippa ut bilder ur reklamblad och göra ett collage om bra mat och mindre bra mat. Utifrån deras bilder kommer vi sedan diskutera varför kroppen behöver den bra maten och inte den mindre bra maten. 

 

8. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

För att utöka elevernas ordförråd och introducera de i ett akademiskt språk kommer vi att titta på faktafilmer och i diskussionerna kring dessa filmer kommer vi använda oss av facktermer. 

 

 

Bedömning

Genom samtal och övningar både enskilt och i grupp

 

 

 
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: