Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅL Engelska åk 1-3

Skapad 2018-12-13 16:22 i Åledsskolan Halmstad
Att våga och vilja kommunisera.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Engelska språket omger oss i vardagen och kunskaper i engelska ökar våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang,

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen vill vi att eleverna ska känna tillit till sin förmåga att använda engelska i olika situationer.

Mål

Du ska kunna
 • säga några engelska ord, fraser och meningar,
 • kommunicera engelska med dina klasskamrater om saker som är välbekanta för dig och din kamrat 
 • lyssna på tydlig talad engelska och förstå innehållet i stora drag,
 • följa enkla instruktioner och beskrivningar på engelska, 
 • delta i sånger och ramsor samt
 • producera enklare beskrivningar och meddelanden i skrift.

Arbetssätt:

Du kommer att öva dig på att:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag, t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv.
 • kommunicera engelska med dina klasskamrater i par och gruppövningar
 • lyssna på engelskt tal genom film, musik, ramsor, sånger och spel och muntliga instruktioner från din lärare
 • läsa  och förstå ord och enkel text 
 • skriva enkla engelska ord och fraser     

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 

 • att säga engelska ord, fraser och meningar,
 • att prata engelska med dina klasskamrater,
 • att lyssna på engelskt tal och visa att du förstår,
 • att delta i enkla ramsor och sånger, samt
 • att försöka formulera sig enkelt i skrift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: