Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk

Skapad 2018-12-13 17:16 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Planera och tillaga mat genom att följa enkla recept. Sambandet mellan mat och hälsa. Skillnaden reklam och konsumtion. Hygien, tvätt, återvinning och källsortering.
Grundsärskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Planera och tillaga mat genom att följa enkla recept, vara delaktig i måltidsplaneringen och metoderna. Kunna vara med i att diskutera ämnea kring hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

Läroplan för grundsärskolan 2011

Lgr 11, syfte och centralt innehåll

Tolkade och konkretiserade kunskaper

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 

 • använda de redskap som finns i ett kök
 • veta hur och var man slänger skräp
 • förstå att hygien och rengöring är viktigt i ett kök
 • förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • planera nyttiga måltider
 • att veta skillnaden mellan reklam och konsumentinformation
 • använda en tvättmaskin, förstå tvättsymboler samt tvättmedelsdosering
 • kunna ord, begrepp och symboler inom ämnet

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer
 • öva på att hålla en god hygien i köket
 • Vi lär oss sopsortering på skolan
 • prata om samband mellan mat och hälsa
 • se på filmer som berör de olika områdena
 • ha teorilektioner
 • sortera tvätt, tvätta och torka tvätt

 

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • planera måltider och tillaga mat
 • följa hygieniska riktlinjer i köket
 • sopsortera
 • förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • se skillnad mellan reklam- och konsumentinformation
 • hantera kläder, tvättmedel och tvättmaskin
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnet

 

Utvalda kunskapskrav från aktuella ämnen i slutet av årskurs 6

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 6
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  E 6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentskap Grundsär 4-6

E
C
A
Mat, målttider och hälsa
Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden
Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider
Konsumtion och ekonomi
Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsum­tionsval och handlingar i hemmet.
Miljö och livsstil
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, be¬grepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: