Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, evolution och anpassningar i olika naturmiljöer

Skapad 2018-12-13 19:55 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Grundskola 6 Biologi

Ekologi - handlar om samspelet mellan allt som lever, växter och djur. I det här området får du lära dig mer om djurs, växters och andra organismers liv. Hur dessa hänger ihop och verkar tillsammans i naturen. Du kommer också få lära dig mer om förbränning och hur viktigt det är att vi människor lär oss att njuta av, ta hand om och nyttja naturen på ett hållbart sätt.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

- beskriva de viktigaste ekologiska begreppen och vad de innebär.- rita och beskriva hur ekosystem fungerar

- förklara vad evolutionen är och ge några exempel på organismers utveckling

- känna till hur man artbestämmer olika växter och organismer 

- rita och beskriva hur fotosyntesen fungerar

 

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med;

- att förstå relevanta begrepp- att se filmer ekologi och evolutionen (livets utveckling och anpassning till olika livsmiljöer) 

- digitala läromedel (ne-skola och Liber espresso) om ekologi och evolutionen

- att lära oss om olika ekosystem (i haven, skogen...)

- att göra praktiska försök för att förstå delar av naturens kretslopp

- att identifiera sortera och gruppera olika växter 

 

Bedömning

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

-Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt vid klassdiskussioner

- Ditt skriftliga arbete på lektionerna.

- Ditt arbete vid fältstudierna.

- Dina resultat vid kunskapstest.

Matriser

Bi
Ekologi, evolution och anpassningar i olika naturmiljöer

Utveckla förmågan att...

E
>>>
C
>>>
A
>>>
Ekologi
Kunna beskriva funktionen hos något av naturens ekosystem genom att använda relevanta begrepp.
-Du har visat grundläggande kunskaper om och kan ge några exempel på hur ekosystem fungerar.
-Du har visat utvecklade kunskaper om och kan ge flera exempel på hur ekosystem fungerar. Du kan till viss del beskriva samband och använda relevanta begrepp
-Du har visat väl utvecklade kunskaper om hur ett ekosystem fungerar genom att kunna beskriva samband och använda flertalet begrepp inom ekologi.
Kretslopp
Kunna beskriva funktionen hos något av naturens kretslopp och använda relevanta begrepp. Namnge några nedbrytare och dess funktion.
-Du har visat grundläggande kunskaper om och kan ge något exempel på hur kretslopp fungerar.
-Du har visat utvecklade kunskaper om och kan ge flera exempel på hur kretslopp fungerar. Du kan till viss del beskriva samband och använda relevanta begrepp
-Du har visat väl utvecklade kunskaper om hur ett kretslopp fungerar genom att kunna beskriva samband och använda flertalet begrepp inom ekologi.
Livscykler
Kunna beskriva olika livscykler.
Du har grundläggande kunskaper om att djur har olika livscykler och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om att djur har olika livscykler och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa du använder flera av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om att djur har olika livscykler och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag. Du har god användning av biologins begrepp.
Begrepp
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.
Du känner till några viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan para ihop begreppet med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet och kan para ihop dem med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan förklara vad de betyder med egna ord.
Livets utveckling och anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunna beskriva djur och växters anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Människans påverkan naturen och dess mångfald
Hur har människan påverkat naturen och dess mångfald?
Du kan ge enkla exempel på hur människan har påverkat naturen och dess mångfald
Du kan ge exempel på och förklara hur människan har påverkat naturen och dess mångfald på ett relativt utförligt sätt.
Du kan ge exempel på och förklara hur människan har påverkat naturen och dess mångfald på ett utförligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: