Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering ÅK 4-6

Skapad 2018-12-13 20:11 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Bra fortsättning

Innehåll

 

Pedagogisk Planering för modersmålsundervisning ÅK 4–6

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna utveckla sin förmåga att:

ü Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

ü Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

ü Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Centralt Innehåll

Läsa och skriva

Ø Låsstrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 

Tala, Lyssna och Samtal

Ø Muntliga presentationer för olika mottagare.

 

Berättande texter och sakprosa texter

Ø Berättande texter typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp. Berättande texter som belyser människor villkor, identitets- och livsfrågor.

 

Kunskapskrav

·        Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen, ställa frågor och framföra egna åsikter.

·        Eleven får visa förståelse genom att svara på öppna frågor som är relaterad till texter.

·        Genom att läsa högt berättande texter får eleven lära sig hur de texterna strukturerade. Sedan får eleverna skriva egna texter.

 

Eleven kan framföra åsikter och bemöta argument:

1.     Betyg E: På ett enkelt sätt med i huvudsak fungerande struktur och grammatik.

2.     Betyg C-E: Med relativt god anpassning till syfte och mottagare.

3.     Betyg A-C: göra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och argument som för diskussionerna framåt.

 

Undervisning

*    Eleven ska utveckla sin talförmåga, läsförmåga, skrivförmåga och förmågan att lyssna.

*    Eleven har gruppsamtal och diskuterar deras uppkomst.

*    Eleven får göra muntliga presentationer (strukturen: Inledning / Handling/ Avslut).

*    Eleven arbetar med grammatik (Personliga Pronomen, Verb Ha/Vara).

*    Eleven skriver korta berättelse varje kapitel utifrån bilderböcker vi har läst under några veckor.

 

Bedömning

v Läraren får bedöma eleven kunna skriva läsligt och berättelse med tidlig.

v Eleven kunna ta enkla muntliga presentation (inledningen/ handling/avslut).

v Eleven kunna utveckla grammatik i de skriftliga arbetena.

v Läraren får bedöma kontinuerligt under arbetets gång med lässtrategierna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: