Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kapitel 3

Skapad 2018-12-13 20:45 i Bruksskolan Färgelanda
Grundskola 5 Matematik
Tid, tabeller och diagram

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla:

 • förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
 • kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande mål från det centrala innehållet i läroplanen:

Du skall kunna:

 1. läsa av och ange tid
 2. se samband mellan olika enheter för tid
 3. utföra beräkningar med tid
 4. avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 5. hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar
 6. förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet; kvart, x-axel, y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, frekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier för att lösa matematiska uträkningar och problem. Här övar vi också att förklara och tydliggöra för varandra hur vi löser de olika problem och matteuppgifter.

Du kommer också att arbeta enskilt och ibland även tillsammans med kamrat.

Du kommer att arbeta i matematikboken Beta samt med arbetsblad.

Du kommer att ha matteläxa som du lämnar in.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du muntligt deltar i diskussioner vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag  tittar i ditt räknehäfte och läxhäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra en diagnos och eller prov i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål.

.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: