Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2018-12-13 20:50 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Mall för planering och matris med koppling till Lgr11 och förmågorna.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Innehåll

Du kommer att få läsa lite längre texter än tidigare. Du får öva på nya ord, som du lär dig att säga, stava och förstå. Du kommer också att få prata engelska och även lära dig nya sånger.

Undervisning

Vi kommer att öva på de olika förmågorna genom att bl a

 • se filmer på engelska
 • lyssna på olika röster och förstå
 • göra dialoger 
 • skriva egna kortare texter
 • läsa texter av olika karaktär

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

 • redovisa egna texter, i liten grupp eller inför hela klassen
 • redovisa dialoger
 • läsa en text och besvara frågor
 • redovisa nya ord du lärt dig
 • delta i spel och enkla diskussioner på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska

På väg att nå målet
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att lyssna och förstå talad engelska
Du kan lyssna på både vuxna och barn, som talar engelska. Du visar att du till viss del förstår en muntlig instruktion och även en del av en text, som läses upp för dig.
Du förstår en hel del vid någon annans högläsning av text, på anpassad nivå. Du visar det genom att du kan återberätta en del av innehållet.
Du förstår det mesta vid någon annans högläsning av text, på anpassad nivå. Du visar det genom att kunna återberätta innehållet på ett detaljerat sätt. Du kan också förstå en text med lite mer avancerade ord, med hjälp av sammanhanget.
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att läsa och förstå en engelsk text
Du kan läsa en enkel text om vardagliga händelser och förstå delar av innehållet.
Du kan läsa en text om vardagliga händelser och förstå det huvudsakliga innehållet. Du kan besvara frågor på engelska om innehållet. Du kan återberätta en del av innehållet.
Du kan förstå en lite mer avancerad text, med hjälp av de kunskaper du redan har och med hjälp av kvalificerade gissningar. Du kan återberätta större delen av en text.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt, i t ex dialoger och vid muntlig redovisning
Du kan säga enkla meningar, så att någon annan förstår. Du blandar ibland in svenska ord. Ex. - berätta om dig själv/någon annan - beskriva något/någon
Du kan berätta lite längre och använder ibland omformuleringar, när du inte vet riktigt hur något heter på engelska. Du kan skapa några egna meningar när du ska återberätta en enkel engelsk text.
Du berättar med flyt och kan återge med flera egna meningar innehållet i en enkel engelsk text. Din engelska är begriplig även för en som inte kan svenska. Du använder medvetet omformuleringar, när du inte hittar rätt ord på engelska.
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt i t ex meddelanden, korta texter, egna berättelser
Du kan med stöd skriva egna enkla meningar och använder ibland ordlista för att slå upp ord.
Du kan skriva egna enkla meningar. Du kan också skriva korta beskrivningar och/eller berättelser. Ibland behöver du hjälp, men du prövar också på egen hand. Du använder ordlista vid behov.
Du skriver med bra flyt. Oftast behöver du ingen hjälp, annat än med grammatiken. Du är säker på att använda en ordlista.
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder
Du känner till och kan berätta något om några traditioner i England och USA. Du kan också göra jämförelser med hur man firar i Sverige.
Reflektera
Utveckla förmågan att reflektera över sin egen språkinlärning
Du reflekterar ibland över hur du lär dig språket. Du är inte helt säker på hur du själv övar bäst på nya ord.
Du reflekterar över hur du lär dig språket. Du känner till några sätt att öva på nya ord och kommer oftast ihåg de ord du har övat på..
Du har hittat ditt sätt att lära dig nya ord och uttryck. Det visar du genom att du kan nya ord både vid glosförhör och när du pratar/skriver på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: