Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2018-12-14 09:44 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Ett kort problemlösningsområde där eleverna arbetar mycket i grupp.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

-          Lösa matematiska problem genom att uppskatta och pröva

-          Lösa matematiska problem genom att rita bilder

-          Kombinatorik

-          Hitta mönster i bilder och talföljder

 

Innehåll

Lgr11:

-          Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. (Matte 4-6)

-          Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. (Matte 4-6)

-          Enkel kombinatorik i konkreta situationer. (Matte 4-6)

-          Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. (Matte 4-6)

 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, räkna i boken, lösa matematiska problem i grupper, arbeta praktiskt och skriva en diagnos.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid diskussioner, räkning i boken och genom diagnosen.

 

Elevinflytande

Du har möjlighet att vara med och välja vilken nivå du ska räkna vidare på och vad du behöver träna mer på.

Matriser

Problemlösning

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Matte
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Matte
Problemlösning
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycekt bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Matte
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matte
Kommunikation och resonemang
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Matte
Kommunikation och resonemang
Du kan på ett ganska bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan på ett bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett bra sätt.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: