👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världreligionerna

Skapad 2018-12-14 10:22 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
Grundskola 5 – 6 Historia SO (år 1-3) Svenska Geografi Religionskunskap Samhällskunskap
En stor del av alla människor på jorden tror på något och de allra flesta tillhör någon av de stora världsreligionerna: Kristendomen, Islam, Judendomen, Hinduismen eller Buddhismen. Vi kommer att titta närmare på världsreligionerna. Vad står de för? Vilka likheter finns? Vilka olikheter finns?

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Under det här ämnesområdet kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • berätta om några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
 • samtala kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
 • berätta om vad människor gör och hur de lever i de olika religionerna.
 • beskriva kristna högtider och traditioner. Jämföra kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
 • diskutera livsfrågor. Vad religionen betyder för människor i de olika religionerna.
 • diskutera och fundera över rätt och fel i vardagen. Vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
 • söka information, använda olika källor och ange dem.Arbetsform

Under temat kommer du att få:

 • läsa tillsammans och enskilt i läromedel
 • samtala och diskutera om det du har lärt dig
 • titta på filmer som handlar om världsreligionerna
 • fylla i en översikt över de olika religionerna
 • göra en muntlig presentation tillsammans med en kamrat om en av världsreligionerna, i form av en affisch/Power Point.
 • göra ett skriftligt test

 

Bedömning

Bedömningen görs utifrån observationer under samtal och diskussioner, ditt grupparbete om en världsreligion samt ett skriftligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv Sh SO Ge
Religion

Otillräcklig
Tillräcklig
God
Utmärkt
Söka information
 • Re
Du behöver hjälp för att hitta fakta till din faktatext. Du behöver hjälp med att plocka ut rätt fakta.
Du hittar fakta till faktatexten, ibland behöver du hjälp att hitta fakta. Du vet vilken fakta du ska använda men behöver ibland hjälp.
Du hittar själv olika faktatexter som du använder till din faktatext. Du väljer ut fakta som passar till uppgiften.
Se goda, samt: Du är noga när du väljer vilka faktatexter du väljer till din faktatext, du är kritisk och ställer dig frågan, stämmer detta? Du skriver sedan din faktatext egna ord.
Analysera
 • Re
 • Re
Du behöver hjälp när du läser fakta, tex har du svårt att se likheter och olikheter mellan olika religioner. Du har även svårt med att dra slutsatser med hjälp av fakta.
Du försöker använda dig av fakta när du förklarar hur religioner är lika eller olika. Samt hur de påverkar och påverkas av människan.
Du förklarar med hjälp av fakta hur olika religioner skiljer sig samt påminner om varandra. Du förklarar också hur religion påverkar människor men också hur människan kan påverka religionen.
Se goda, samt: Du kan dra egna slutsatser, du ser och kan förklara tex hur kristendom påverkat vårt svenska samhälle.
Förståelse av begrepp
 • Re
Du behöver öva mer på begrepp inom religion, tex använder du inte orden/begreppen vid diskussioner eller i din faktatext. Du har svårt att förklara orden/begreppen.
Du har lärt dig några religions begrepp och du kan förklara dessa lite grann, du vet tex att synagoga är en sorts kyrka. Du försöker också använda dig av begreppen i din faktatext.
Du visar vid diskussioner och i din faktatext att du lärt dig fakta samt använder också flera ord och begrepp. Du kan även förklara din fakta för andra samt vad begreppen betyder.
Se goda, samt: Du visar tydligt vid diskussioner samt i din faktatext att du förstått, detta genom att tex skriva med egna ord. Du ser också samband tex att judendomen och kristendomen delar gamla testamentet.
Diskutera och kommunicera
 • Re
Du tar inte ordet eller räcker upp handen och visar vad du kan eller för att be om hjälp.
Du tar ibland ordet och/eller räcker upp handen, tex för att svara på en fråga men också för att ställa en fråga.
Du tar ordet och/eller räcker upp handen både för att svara på frågor men också för att ställa frågor.
Du tar ofta ordet och/eller räcker upp handen och dina svar eller frågor leder samtalet framåt
Skriva faktatext
 • Sv
Du har inte skrivit någon faktatext.
Du skriver en enkel faktatext. Du har svårt att skriva med egna ord.
Du skriver en fakta text med försök till egna ord.
Du skriver en fakta text helt på egen hand och med egna ord.