👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2018-12-14 10:23 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Barnen visar ett stort intresse för musik, dans och rörelse. Vi kommer därför utifrån temat teknik arbeta med programmering i form av dans.

Innehåll

Planering Teknik och kommunikation

Bakgrund:

 

 

Vi har arbetat vidare med våra Kompisböcker, där syftet har varit att beskriva och befästa de tre olika känslorna glad, ledsen och arg. 

Vi har haft en dialog kring hur vi är som kompisar, sjungit kompisvisan och introducerat lekar som pomperipossa och kims lek. Vi kommer att arbeta vidare med kompisboken Samarbete för att fördjupa spelregler, socialt samspel och turtagning.

 

 

Vi har observerat att det finns ett stort intresse för musik, dans och rörelse bland barnen. Vi kommer därför utifrån temat teknik arbeta med programmering i form av dans.

 

Syfte: Hur är man en bra kompis? Måste man tycka likadant för att man är kompisar? Lika-olika. Hjälpa varandra, samarbeta.

Hur känns det när man hjälper en kompis? Hur kan vi samarbeta?

Vad betyder det när man säger stopp, sluta, jag vill inte? 

 

Undervisningen i verksamheten ska utveckla jämlika, jämställda och hållbara relationer och möten.

 

Att barnen får vara både inne och ute i lärmiljö och naturmiljö.

 

 

Att barnen får en förförståelse för programmering.

 

 

Förståelse/lärande :

Förståelse för begreppet kompis, samarbete och hjälpas åt. Skapa förförståelse för programmering. Ökad kreativitet, att få våga prova och utforska. Känna delaktighet och ökad tillit. Möjlighet att vara med och påverka sitt lärande. Nya ord och begrepp. Hantera/bekanta sig med digitala verktyg, större möjlighet att kommunicera med hjälp av TAKK och bildstöd. Kunna återberätta med ord eller gester det vi läser och lär oss.

 

Barnens behov, intresse:

Barnen är intresserade av musik, dans och rörelse de är även intresserade av att dokumentera och utforska appar på iPad. De vill också se på dokumentationer och bilder, film och dans.

 

Undervisning: 

 

Gemensam samling på måndagar på blocket med kompisvisan, namnsång och rörelsesånger med hjälp av Qr-koder

 

Använda TAKK, ikt och bildstöd i vardagen

 

Dela in barnen i mindre grupper, åldersindelade, mixade och i tvärgrupper med Solstrålen.  Fortsätta att läsa böcker, våra kompisböcker och böcker som handlar om det efter åldersgrupp.

 

Prata med barnen kring vikten av fysisk aktivitet i vår undervisning så att de förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. 

 

 

Vi använder oss av rörelse danser som en grund till programmering. 

För att sedan kunna ge enkla kommandon till bee boot och blue boot. 

 

Få inspiration av line dance via youtube. 

Skapa egna danser.

 

Använda de digitala verktygen i olika sammanhang i undervisningen/ verksamheten.

 

Högläsning i mindre grupper

 

Föra en dialog med utvecklande frågor

 

Ta tillvara och utmana barnen i den spontana leken

 

Fördela oss och vara aktiva i de olika rummen i den fria leken 

 

Stärka barnen i det sociala samspelet, samarbetsövningar, styrda lekar

 

Hålla dokumentationen levande och synlig

 

Dokumentation: 

 

Foto, film och observationer. Låta barnen vara med och fotografera. Samlas före lunch, prata om dagen, skriva på tavlan.Låta barnen dokumentera genom att rita vad de upplevt och sätta upp dokumentationerna på väggarna, så barnen kan reflektera över sitt lärande tillsammans med en pedagog och/eller andra barn.

 

Visa bilder och material i våra samlingar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016