Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-12-14 10:51 i Alvhems förskola Ale
Babblarna är ett koncept som innehåller böcker, spel och leksaker med ett tydligt syfte att stimulera och utveckla barns tal och språk.
Förskola
Babblarna figurer är skapade efter förskolans sätt att arbeta enligt läroplanen. Babblarna har tydliga former och färger där ingår olika ämnen som förskolan arbetar efter för att utveckla barnen.

Innehåll

BAKGRUND

De olika figurernas egenskaper är kopplat till läroplanen: språk, matematik, rörelse, social samspel, skapande, naturkunskap och teknik.

MÅL

Babblarna karaktärerna har läroplan som grund och för oss de kommer att bli inspiration källa för olika aktiviteter.

Babba symboliserar språkkunnighet, språklek och olika ord.

Bibbi symboliserar matematik.

Bobbo symboliserar rörelse och motorik.

Doddo symboliserar social samspel, gillar att kramas och att vara tillsammans.

Diddi symboliserar skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Dadda symboliserar naturkunskap och teknik.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom olika planerade och spontana aktiviter som utgår från Babblarnas egenskaper kommer vi att genomföra läroplanens mål.

Med Babba  kommer vi att läsa sagor, sjunga olika sånger och ramsor. Varje vecka Babba ska komma till gul avdelning med ny saga.

Med Bibbi kommer vi att lära oss om lång/kort, stor/liten, räkna och sortera färger.

Med Bobbo kommer vi att dansa Stora imse vimse spindel, Huvud axlar knä och tå.

Med Doddo kommer vi att prata gärna om hur man är en bra kompis.

Med Diddi kommer vi att bygg hus för alla Babblarna.

Med Dadda kommer vi att utforska hur teknik fungera i vår vardag. Vi ska vara ute varje dag och lära oss om olika processen i naturen.

DOKUMENTATION

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocess. Vi använder olika digitala verktyg genom att fotografera, anteckna och ibland filma.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi reflekterar, diskuterar med barnen och i arbetslaget. Vad har vi sett? Vad gör barnen? Vad behöver dom för att komma vidare? Har miljön någon påverkan?

Efter arbetet med observation, dokumentation och reflektion så kommer en ny utmaning tillbaka till barnen för ytterligare ett lär

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: