Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal 1: åk 5

Skapad 2018-12-14 11:01 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Tal och mönster
Grundskola 4 – 6 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med decimaltal. Vi kommer att arbeta mycket med färdigheter som uppställningar, huvudräkning och hur vi löser lästal och använder oss av FUSER. Fakta, uträkning, svar, enhet och rimlighet. Vi repeterar multiplikationstabellen.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • läsa och skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
 • läsa, skriva och omvandla cm, dm och m med decimaltal.
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal
 • huvudräkning
 • multiplikationstabellerna
 • lösa problem

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma aktiviteter i par/grupp
 • räkna uppgifter i Prima formula, Matteborgen
 • lärarledda genomgångar
 • delge varandra hur vi löst problem
 • kontinuerligt utvärdera vad vi lärt oss - detta kan ske skriftligt eller verbalt
 • titta på filmer
 • lösa problem enligt EPA-modellen
 • Diamant diagnosmaterial
 • Bingel, digitalt läromedel

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • prov och diagnoser
 • deltar aktivt på lektionerna genom att resonera och delge dina lösningar till dina kamrater, svarar på frågor
 • gör alla uppgifterna på arbetsplaneringen
 • gör dina läxor
 • använder ord och begrepp som tillhör arbetsområdet
 • berättar för dina klasskamrater hur du/ni löst ett problem eller utfört en aktivitet
 • kommunicerar det du lärt både skriftligt och muntligt.
 • visar vilken metod t.ex. med en uträkning hur du har löst en uppgift eller ett problem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: