Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP i engelska 2018/19: provresultat och provbetyg

Skapad 2018-12-14 12:31 i Britsarvsskolan Falun
Att använda för att synliggöra resultaten från NP.
Grundskola 9 Engelska
De nationella proven är så kallade proficiency tests, vilket innnebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av din allmänna språkfärdighet i engelska, oavsett var, när och hur denna färdighet uppnåtts. Provet innehåller uppgifter av olika karaktär och med varierande svårighetsgrad. Den avsatta tiden att genomföra respektive prov bestäms på basis av erfarenheter från utprövningar, så att du ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

Innehåll

Delprov A - SPEAKING (TALA)

  • Delprovet genomförs under vecka 47, 2018. 
  • Provet genomförs i par och beräknas ta 15-25 min/par eller grupp.

Delprov B1 - READING (LÄSA)

  • Reading innehåller uppgifter som på olika sätt prövar din förmåga att läsa och förstå texter av skilda slag. Genomförs 9/14

Delprov B2 - LISTENING (LYSSNA)

  • Listening består av tre uppgifter som på varierade sätt fokuserar på din förmåga att lyssna och förstå olika typer av talad engelska i dialog- eller monologform. Genomförs 9/4

Delprov C - WRITING (SKRIVA)

  • Du skriver utifrån en given uppgift, en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Instruktionerna erbjuder ett strukturerat stöd med förslag till innehåll samt ett antal punkter som du bör behandla i din text.  Genomförs 11/4

 

 

Matriser

En
Resultat av nationellt prov år 9 ENGELSKA

F
E
D
C
B
A
Tala delprov A
Läsa & Lyssna delprov B
Skriva delprov C
Sammantaget provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: