Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-12-14 12:58 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Utgår ifrån vårt tidigare arbete med motorik där vi har förstått att barnen behöver utveckla sin kunskap om att bygga mönster. Vi vill inrikta barnens uppmärksamhet mot programmering.

Innehåll

Vart är vi?

Barnen har visat ett stort intresse och engagemang i vårt projekt om skrivspråk, där deras motoriska kunskaper blev testade. Vi arbetade med pärlplattor och att göra armband.

Barnen har en stor fascination för den digitala världen därför vill vi använda oss av digitala verktyg för att fånga barnens intresse.

 

Var ska vi?

Vi vill utveckla barnens förmåga och intresse för programmering och att följa mönster. Vi vill utmana barnen i logiskt tänkande med hjälp av programmering. Vi vill se om barnens nya kunskap om mönster och programmering speglar sig i andra område t.ex. i fria leken, matsituationer och skapande. Vi vill observera om barnens omvärld förändras på grund av aktiviteter vi erbjuder.

 

Hur gör vi?

Varje barn kommer att få bekanta sig med bluebots och programmering med kroppen. Vi baserar de första undervisningstillfällena på barnens tidigare kunskap om bokstäver. 

-Bokstäver ha en speciell färg t.ex. M (röd), A (gul) osv. Vi programmerar sedan med dessa t.e.x MMAMMAMM. Varje färg får sedan en pilsymbol för att sedan koppla det till bluebots. 

-Programmera fysiskt, gå fram på olika pilar och färger som är förutbestämda. Man kan träna på programmera en kompis för att sedan vidare kunna styra bluebots.

-Mönsterjakt, hur ser vår omvärld ut? Vi går på promenad och tar reda på det. Har de mönster hemma? Vi tar hjälp av föräldrar.

- Rytmik, använda kroppen på olika sätt. Går även att koppla till färgerna.

 

Varje enskilda barn få en dokumentation med en aktivitet som visar de mål vi har.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: