Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering, fokusområde 2018/19 utegrupp

Skapad 2018-12-14 13:06 i Brune förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Hur kan barnens fantasi och kreativitet bidra till en hållbar framtid?

Innehåll

Fokusområde 2018-2019 utegrupp

Hållbarhet - från det enkla till det komplexa

Fantasi och kreativitet i relation till hållbarhet

 

Bakgrund

 

 

Vi har valt att fokusera på sociala dimensionerna av hållbar utveckling då vi ser att barnen behöver arbeta med värdegrund och samarbete. Vi kan se att barn i dag transporteras i vagn, på cykel eller med bil, samt lätt hamnar i stillasittande aktiviteter. Som nyckel till ett sunt liv vill vi ge barnen rörelseglädje som inspiration för ett fortsatt sunt liv i framtiden. 

 

 

 

Syfte

 

  • Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
  • Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

 

 

Målformulering

 

·     Utifrån den sociala hållbarhetsdimensionen arbeta med värdegrund och kroppens välmående.

 

  • Vi vill ge barnen en förståelse för hur kroppens olika delar hänger ihop. Känna rörelseglädje som ska ge inspiration för att vilja fortsätta leva ett liv där kroppen får röra på sig. Barnen ska få en förståelse för vad kroppen behöver för att må bra, så som att röra på sig, äta, sova och leka.

 

 

 

Målkriterier

 

  • Barnen rör på sig i högre utsträckning än tidigare.
  • Barnen tar egna initiativ till att röra på sig och väljer aktiviteter med rörelse.
  • Pedagogerna upplever att barnen känner glädje vid rörelse.
  • Förskolan har en struktur och organisation för att barnen ska kunna vara delaktiga och påverka sin vardag på förskolan. Pedagogerna är aktiva och med i processen. Pedagogernas förhållningssätt är att erbjuda och uppmuntra barnen att föra fram tankar och åsikter, våga prova sig fram, att barnen får komma till tals, blir hörda och sedda gör att barnen därmed känner sig viktiga. Utifrån barnens intressen och behov planerar pedagogerna ett meningsfullt innehåll i verksamheten.
  • Barnen efterfrågar aktiviteter med fokus på rörelse. 

 

 

Arbetssätt

 

När

 

Projekttid onsdagar och torsdagar ute.

 

Hur

 

Åldershomogena alternerande utegrupper som tillsammans med grupper från Månen har rörelsefrämjande verksamhet med jämnåriga barn på Solen. Aktiviteter i form av drama, dans och rörelselek ute.
 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: