Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A - Kap 3

Skapad 2018-12-14 13:09 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Nu kommer vi fortsätta på våra tidigare kunskaper om addition och subtraktion. Vi kommer att arbeta med olika metoder att räkna ut additions och subtraktionsuppgifter.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Addition och subtraktion

Centrala innehållet:

 • Olika metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Mål för kapitlet

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • olika metoder för att addera och subtrahera inom talområdet från 0-1000.

 • sambandet mellan addition och subtraktion

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med ipad, bingel och quizlet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med addera, subtrahera, term, summa, subtraktion, metod, differens, addition.

Begrepp

Addera, subtrahera, term, summa, subtraktion, metod, differens, addition.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Vi arbetar med mini-whiteboards två och två. Där får eleverna resonera om olika uppgifter tillsammans och därmed blir lärresurser för varandra.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

 

Matriser

Ma
Koll på matematik 4A - kap 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod addition
uppg. 1
Du kan räkna ut additionsuppgifter i talområdet 0-1000.
Du kan räkna ut additionsuppgifter i talområdet 0-1000. Du är säker på det och visar en tydlig metod (uppställning, nära, lite, talsortsräkning)
Metod subtraktion
uppg. 2
Du kan räkna ut subtraktionsuppgifter i talområdet 0-1000.
Du kan räkna ut subtraktionsuppgifter i talområdet 0-1000. Du är säker på det och visar en tydlig metod (uppställning, nära, lite, talsortsräkning)
Begrepp och konstruktion av uppgift
uppg. 3, 4 och 5
Du kan hitta på en egen uppgift och visar att du kan begreppen: addition, subtraktion, term, summa och differens.
Du kan hitta på en egen uppgift och visar att du kan begreppen: addition, subtraktion, term, summa och differens. Du visar att du förstår sambanden mellan de två räknesätten genom att kontrollräkna.
Problemlösning
uppg. 6
Du kan lösa ett ett problem till viss del genom att påbörja lösningen, till exempel räkna ut bara additionsuppgifterna.
Du kan lösa ett ett problem genom att använda fungerande metoder till samtliga delberäkningar samt ge ett korrekt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: