👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden- Hur är man en bra kompis?

Skapad 2018-12-14 13:47 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi arbetar med hur man är en bra kompis.

Innehåll

I början av höstterminen fick barnen möjlighet att reflktera och diskutera hur man är en bra kompis.

Av de som barnen sa har vi gemensammat satt ihop ett grundord "vi leker med varandra" och fyra grundstenar till hur vi leker med varandra "vi är snälla mot varandra", "vi tröstar varandra", " vi hjälper varandra", vi delar med oss”.

Syfte med arbetet med värdegrunden "kompis" är att ge barnen en möjlighet till förståelse vilka rättigheter och skyldigheter den enskilda individen har i en grupp.

Målet är att barnen ska få förståelse hur vi är mot varandra på Atlas.

Vårt bidrag som pedagoger är att vi diskuterar och samtalar med barnen hur vi ska vara mot varandra på Atlas.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016