Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 3 La maison hantée kap 4c

Skapad 2018-12-15 07:29 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F
Du kommer att att lära dig fraser och glosor från kap 4c. Du får även lära dig att använda reflexiva verb och presensformen och passé composé formen av verbet dire =säga. Ord för olika rum i ett hus arbetar vi också med och användbara småord. En skrivövning görs med kamratrespons för att jämföra två olika personer med varandra, där du tränar tidigare inlärd grammatik. Du gör ett taltest där du beskriver och jämför två bilder på personer med varandra,

Innehåll

Förmåga i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad franska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • Läsa och lyssna på en text som handlar om en spökhistoria och återberätta den muntligt

 • Olika övningar för att lära sig presens verbet dire = säga.

 • Övningar på att bilda reflexiva verb.

 • Genomgång av ord för olika rum.
 • Mots utiles: användbara småord, tränas både muntligt och skriftligt
 • Bygga upp ordförrådet genom gemensamma genomgångar och olika övningar. Du får läxor för att repetera och befästa nya ord.

 

Vad ska du kunna?

 • Ord och fraser kap 4c s. 78 - 80 tb, phrases utiles s. 82 tb,  öb övn.  1 - 8, 11 s. 141 - 145, 147
 • Reflexiva pronomen s. 82 tb, öb övn 12 - 16 s. 148 - 150 
 • Mots utiles öb övn 10, 16 s. 146, 151
 • Dire = säga  tb s. 83, öb övn 19-20 s. 152 
 • Rumsord s, 83 tb, öb övn 21a, 21b , s. 153

 

 Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom skriftliga och muntliga uppgifter (presentation, dialoger)

 • Ord och fraser, läs- och hördiagnos görs i vecka 48.

 • Skrivövning v 43 - 47 o taltest i v 45 - 46.
 • Prov kap 4c rest i februari 2019.

 

 

Matriser

Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: