Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit 6A kap 2

Skapad 2018-12-15 22:24 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Kapitel 2 Mera Favorit 6A - Samband och förändring.

Innehåll

I kapitel 2 SAMBAND OCH FÖRÄNDRING kommer vi att arbeta med följande:
Proportionalitet
Proportionalitet och koordinatsystemet
Vi repeterar bråk
Omvandla bråk
Förkorta bråk
Addition av liknämniga tal i blandad form
Subtraktion av liknämniga tal i blandad form
I undervisningen kommer vi att:
·       Ha gemensam genomgångar
·       Arbeta i boken ” Mera Favorit matematik 6A”
·       Samtala och resonera
·       Arbeta med uppgifter enskilt och i grupp.
Bedömning - du kommer bedömas utifrån:
·       Löpande på lektioner
·       Utifrån muntligt deltagande på lektioner.
·       Utifrån resultat på prov efter kapitlets slut.

Matriser

Ma
Mera Favorit 6A kap 2

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper (E-nivå)
Högre nivå (C-A nivå)
PROBLEMLÖSNING
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad kan eleven beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematiska uttrycksformer. Kvaliteten på de stragier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat. Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller: - Proportionalitet och koordinatsystemet - Omvandla och förkörta bråk - Addition och subtraktion med bråk Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
BEGREPP
Hur väl eleven använder olika begrepp. Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer. I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp. Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang: - Proportionalitet och koordinatsystemet - Omvandla och förkörta bråk - Addition och subtraktion med bråk Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp som funktioner och grafer.
METODER
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen. Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar. Hur utvecklingsbar elevens metoder är. Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel.
KOMMUNIKATION
Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
RESONEMANG
I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentarioner). Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med: - Proportionalitet och koordinatsystemet - Omvandla och förkörta bråk - Addition och subtraktion med bråk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: