Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati i förskolan

Skapad 2018-12-16 08:39 i Gemensamt förskola - Varberg Varberg
Förskola
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. På avdelningen Lönneberga tänker vi att förskolan är ett litet samhälle i miniatyr där barnen är delaktiga och har ansvar för sina egna handlingar. För att stärka barnens självkänsla och lära dem ta initiativ under ansvar får förskolebarnen på vår avdelning göra egna val i olika vardagssituationer. Det kan till exempel vara att välja aktivitet för dagen, eller välja själv när man vill äta mellanmål eller vem man ska sitta brevid när man äter. Barnen går tillsammans med pedagogerna igenom de val som finns för dagens aktiviteteter i de olika rummen på förskolan. Det finns till exempel sinnesrum, språkrum, atelje, ljus/mörker rum, bygg/konstruktion, matematik/teknik och klipp och klistrarummet. Barnen drar ett kort eller namnskylt som talar om vems tur det är att välja rum. Barnet sätter sitt foto vid sitt val. Det här gör att barnen gör sitt val mer efter aktivitet än efter kompis. Pedagogerna upplever att barnen tycker att valen är viktiga och att arbetsron har förbättras. Ett annat resultat är att pojkar och flickor oftare leker tillsammans, en utveckling har skett.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: