Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extrauppgift GS-Porträtt i gråskala

Skapad 2018-12-16 12:22 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde där man tränar på gråskala och ansiktets proportioner.
Grundsärskola F – 8
I det här arbetsområdet kommer du att träna på att teckna porträtt, öva gråskala och skuggor. Vill man kan man, för att få en bra grund använder vi oss av rutförstorningsmetoden. Porträttet kommer vi arbeta vidare med som en extrauppgift under VR -19.

Innehåll

Syfte:

Att du ska utveckla din förmåga att:
skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Innehåll:

Hur ska vi arbeta?

Du skall teckna av ett porträttfotografi i gråskala. Jag vill gärna visa hur rutförstoring fungerar. Det går ut på att skriva ut porträttaer och dela ond et i rutor, pappret du använder delas in i samma rutor och används för att ösverföra bilden korrekt. 
Material: A4 papper, blyerts, kol och stompf.

Vad bedömer jag?

I arbetsområdet bedöms:
-på vilket sätt du använder olika tekniker, material och verktyg, dessutom hur du kan kombinera färg och form.
-hur du bidrar till att utveckla ideér och föra arbetsprocessen framåt.

När bedömer jag?

Under lektionstid tittar jag på hur du kan leda arbetet framåt, hur du prövar och omprövar.
Jag tittar på de färdiga porträtten.

Matriser

Kunskapskrav bild åk 7-9, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
Jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Ämnesspecifika ord
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: