Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Punktlista

Skapad 2018-12-16 12:49 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Webbteknik
Punktlista med städer och underpunkter med huvudstad med en bild.

Innehåll

Uppgifter

 • Punktlista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om teckenkodning och förmåga att hantera olika standarder för teckenkodning.
  Web
 • Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet för människor med olika förutsättningar.
  Web
 • Centralt innehåll
 • Teckenkodning: orientering om ASCII, ISO-8859, Windows-1252 och Unicode.
  Web  -
 • Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
  Web  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer. I arbetet bearbetar eleven med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten.
  Web  E
 • Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Eleven testar produkten i några webbläsare samt vidtar några enkla åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet.
  Web  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: