Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här och där - beskrivande text, åk 5

Skapad 2018-12-16 20:08 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att läsa olika faktatexter om Nordens länder. Faktatexter skrivs för att beskriva något t.ex.ett land. Hur organiseras en beskivande text? Vilka språkliga drag ska finnas med i en beskrivande text? Det här kommer du att få lära dig under december till januari.

Innehåll

Arbetsområde:

Svenska - beskrivande texter 

 

Tidsperiod:

December - januari

 

Syfte;

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Arbetsformer och arbetssätt:

Vi kommer att läsa texter om de nordiska länderna tillsammans för att utveckla förståelse för syftet med en beskrivande text, med fokus på hur informationen är organiserad, ofta med hjälp av underrubriker.

Vi tränar på att göra jämförelser, så att innehållet blir intressantare och lättare att förstå. Du ska öva på att tillämpa det du har lärt dig om hur man beskriver ett land samt gör jämförelser mellan länder genom att skriva en egen beskrivande text om ett land i Europa. Du väljer själv vilket land du vill skriva om och tar reda på fakta om landet med hjälp av böcker och internet.

 

Kunskapskrav och bedömning:

Du ska kunna:

  • göra jämförelser genom att komparera adjektiv
  • göra jämförelser genom att använda jämförande sambandsord t.ex. trots det, precis som, liksom, detsamma, jämfört med
  • skriva en beskrivande text om ett land i Europa med rubrik, inledning och underrubriker samt använda dig av de språkliga dragen

 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionstid. Du visar vad du kan genom att delta aktivt både muntligt och skriftligt. Slutuppgiften blir din text om  ditt land.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: