Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 Arbetsområde kapitel 5-8

Skapad 2018-12-17 06:18 i Torpskolan Lerum
Spanska år 7 vt 2019 arbetsområde kapitel 5-8
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vad säger man när man vill handla kläder i en butik i Spanien? Hur beskriver man hur en person ser och vad den har på sig? Detta är några av de teman som tas upp i detta arbetsområde

Innehåll

Syfte

I undervisningen i årskurs 6, 7, 8 och 9 i moderna språk arbetar vi kontinuerligt med att utveckla elevens förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Innehåll:

Inom detta arbetsområde kommer du lära dig att:

  • Berätta om dig själv och din familj

  • Säga färger, vänster/höger/i mitten

  • Köpa kläder

  • Beskriva personer: utseende, egenskaper och kläder

Tillvägagångsätt

Under lektionerna arbetar vi med:

Att läsa och översätta olika typer av texter i boken Gracias år 7 ( kapitel 5-8 sid 24-31)

Övningar i övningsboken för träna grammatik och ordförråd, läsförståelse, hörförståelse och muntlig kommunikation( kapitel 5-8 sid )

Webbövningar på Gracias.nu

Skrivuppgifter i Classroom

Hörövningar i form av att se Habla ya och Pregunta ya, men även sånger.

Muntliga övningar

Att träna glosor på quizlet.com/glosboken.eu

 

 

Bedömning:

Hörförståelsetest efter kapitel 5-8

Prov efter kapitel 5-8 där du testas i din förmåga att skriva

Muntlig/skriftlig framställning

 

 

 

Matriser

M2
Kopia av Kunskapstabell Moderna språk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Förmågan höra
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt.
förmågan att läsa och höra
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
förmågan att använda strategier för att förstå
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
förmåga tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
förmågan skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: