Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jung sein, åk 9 ht 2018

Skapad 2018-12-17 08:10 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Komplettering matris
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Åk 9 – läsa, skriva, höra, tala, förbättra och utveckla text samt göra jämförelser

Innehåll

 

 

Matriser

M2
Jugend

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... förstå talat och skrivet språk
Berättelser och annan fiktion
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
...förstå talat och skrivet språk
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
... delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Samtala
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Välja lämpliga ord och fraser till en presentation
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materielat i sin egen produktion och interaktion.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen ... samt grammatiska strukturer.
Bearbetning av text
För att förtydliga och variera din kommunikationkan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: