Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens samspel i daglig verksamhet

Skapad 2018-12-17 09:25 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola
Vi har arbetat med att få ihop gruppen med focus på kompisrelationer och konflikthantering.

Innehåll

Kartläggning av barnens intresse
I början av terminen observerade vi att barnen hade svårt att samspela i grupp. Vi valde att intervjua barnen i grupp där vi ställde frågor om hur dom vill att det ska vara på förskolan och hur man är mot sina kompisar.

Mål
Att barnen självständigt ska kunna samspela i grupp och kunna utveckla kunskaper i konflikthantering.

 

Barnens erfarenheter
"Man skall vara snäll",
"Inte slåss",
"Säga till fröken",
"Vara en snäll kompis",
"Hjälpa varandra",

 

Insatser och åtgärder
Vi gav förslag på att när det blev tokigt att vi säger stopp, vi uppmanade även de stora barnen att dom kan försöka lösa konflikten själva genom att prata med varandra. Om inte det hjälper att prata så hämtar man fröken, så vi får stötta under konversationen.
Vi pedagoger valde att koncentrera oss på det stora rummet då det skulle bli inspirerande för de yngre barnen.
Vi ville ge de äldre barnen en möjlighet att kunna utmana sig i ansvarstagande för allas rätt i leken. Gick det inte för barnen att lösa, kom de till oss personal. Vi hjälpte då till, fungerade det inte efter detta fick vi ta och dela upp barnen i olika konstellationer.

 

Hur målet skall utvärderas
Att vi personal observerar och diskuterar vad vi ser som händer i verksamheten. För att kunna stötta upp vårat gemensamma förhållningssätt i daglig verksamhet.

 

Teoretisk bakgrund
Vi valde att observera under hela arbetet enligt Björndal 2005 / det värderande ögat.
Konflikthantering är en naturlig del av vårat arbete i verksamheten, både barn och personal använder sig utav olika typer av konflikthantering. Samspelet är viktigt för hur konflikten hanteras, alla behöver övas på konflikthantering genom stöttning av pedagoger kan hjälpa barnen att lösa konflikter på egen hand. Det handlar om stöttning i att om diskutera olika tankar, åsikter och agerande. (Friberg, & Haakvoort). 2015 Konflikthantering.


Dokumentation
Vi har använt oss utav observervation av första ordningen som Björndal beskriver i det värderande ögat.

 

Samverkan med vårdnadshavare
I hallsituationer har vi diskuterat mycket om hur vi arbetar med konflikter och det sociala samspelet i vår verksamhet. Vi har även frågat föräldrarna hur de hanterar situationen hemma så vi kan göra snarlikt här, då det blir tydligare för barnet.
Under föräldramötet tog vi även upp hur vi arbetar i verksamheten med det berörda ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: