Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una entrevista en español

Skapad 2018-12-17 09:43 i Iggesunds skola Hudiksvall
En intervju med en känd person från ett spanskspråkigt land.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

Uppdraget: " Una entrevista en español"

Du/ni ska skriva en intervju med en kändis från ett spanskspråkigt land.

Ta reda på fakta om personen och skriv sedan en dialog för intervjun och spela sedan in den med hjälp av mobilen eller datorn.Det kan vara en "radiointervju"eller en "tv-intervju" Era intervjuer spelas sedan upp för klassen eller en mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk år 9

Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

E
C
A
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassa språket
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

E
C
A
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: