Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och blandningar

Skapad 2018-12-17 10:56 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 Kemi
Vatten - något vi inte klarar oss utan.

Blandningar - nu rör vi till det.

Innehåll

Målet är att utvecka min förmåga att:

 

Kemi

Jag utvecklar min förmåga:

 • att planera, genomföra och tolka enkla undersökningar.
 • att göra en hypotes.
 • att på ett tydligt sätt dokumentera min undersökning i text och bild.

Undervisningen innehåll

Kemi

 • Du kommer att få lära dig hur en atom är uppbygd.
 • Du kommer att få lära dig skillnaden mellan en atom och molekyl.
 • Du kommer att få undersöka olika material och ämnens egenskaper.
 • Du kommer att få lära dig om vattnets egenskaper och kretslopp.

Detta gör vi i skolan


 • Vi kommer att ha genomgångar på de nya momenten, se ovan.
 • Vi kommer att se film om vattnets egenskaper.
 • Vi kommer att använda lärobokens kapitel om vatten och blandningar.
 • Du kommer få planera, göra hypoteser, genomföra och tolka dina undersökningar. • SMÖRGÅSBORD

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
DINO Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena i åk 1-6, Lgr11

FÖRMÅGAN ATT GRANSKA, TA STÄLLNING OCH KOMMUNICERA

1
2
Ta ställning och motivera
Denna aspekt handlar om att ta ställning med ett naturvetsnskapligt innehåll och kunna motivera ditt ställningstagande med olika argument.
Du kan göra egna ställningstaganden.
Du kan göra egna ställningstaganden.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
Formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat. Här ingår även att handha utrustning på ett lämpligt sätt.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Sortera
Denna aspekt handlar om att kunna sortera organismer, föremål och ämnen efter egenskaper och principer.
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter tydliga och uppenbara egenskaper (tex antal ben på småkryp, färg på föremål eller aggregationsform hos ämnen).
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter mindre tydliga och uppenbara egenskaper (tex struktur hos bladnerver, vikt av föremål eller ämnens ledningsförmåga).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: