Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesutvärdering i matematik ht18

Skapad 2018-12-17 11:22 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 5 Matematik
Matematik under höstterminen 2018

Innehåll

 

Vad har vi jobbat med?

  • I  arbetsområdet Decimaltal har du jobbat med

- förstå vad som menas med ett decimaltal

- storleksordna decimaltal

- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000

- räkna med överslagsräkning

- räkna med kort division

 

  • I arbetsområdet Procent och sannolikhet har du jobbat med

            - hur mycket en viss procent av någonting är

- räkna ut rabatten på en vara

- växla mellan bråkform, decimalform och procentform

- sannolikhet, räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

  • I arbetsområdet Geometri har du jobbat med

- de vanligaste enheterna för area

- begreppen bas och höjd

- arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa

- benämningar av olika slags fyrhörningar och trianglar samt att beskriva deras egenskaper

- begreppen diameter, radie och medelpunkt

 

  • I  arbetsområdet Koordinatsystem och lägesmått har du jobbat med

- beskriva vad ett koordinatsystem är

- avläsa och skriva koordinater för punkter

- rita koordinatsystem och sätta ut punkter

- läsa av och rita diagram med proportionella samband

- lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

 

 

Vad har du lärt dig?

Svara på följande frågor i kommentarsfältet:

  1. Vad har du lärt dig den här terminen i ämnet?

  2. Hur har du arbetat under lektionerna den här terminen?

  3. Vad vill du lära dig mer om i ämnet?

  4. Vad skulle du kunna göra bättre? På vilket sätt?

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med viss anpassning och bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med förhållandevis god anpassning och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt. Väljer strategier och metoder med god anpassning och ger förslag på alternativt tillvägagångssätt..
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: