Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteprata

Skapad 2018-12-17 11:30 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att prata och diskutera kring begrepp och problemlösning.

Innehåll

Gruppdiskussioner och gemensamma redovisningar och diskussioner är arbetssätt i det här temat. Vi kommer prata om matematiska begrepp, metoder och problemlösning och strategier för problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik- mål år 4-5

Problemlösning

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett...fungerande sätt
Väl
Relativt väl
I huvudsak
genom att välja och använda strategier och metoder med...anpassning till problemets karaktär.
god
Förhållandevis god
Viss
Du beskriver tillvägagångssätt på ett...sätt...
Väl
Relativt väl
I huvudsak
...och för ...underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
Välutvecklade och väl
Utvecklade och relativt väl
Enkla och till viss del
...samt kan...förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ge
Ge något
Bidra till och ge något

Begreppsförståelse

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer
Du har ...kunskaper om matematiska begrepp...
Mycket goda
Goda
Grundläggande
...och visar dem genom att använda dem i ...sammanhang...
Nya
Bekanta
Välkända
...på ett...fungerande sätt.
Väl
Relativt väl
I huvudsak
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett...fungerande sätt.
Väl
Relativt väl
I huvudsak
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välutvecklade
Utvecklande
Enkla

Metoder

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer
Du kan välja och använda...matematiska metoder...
Ändamålsenliga och effektiva
Ändamålsenliga
I huvudsak fungerande
...med...till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik...
God anpassning
Relativt god anpassning
Viss anpassning
...samt samband och förändring med...resultat.
Mycket gott
Gott
Tillfredsställande

Kommunikation

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
träna mer
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett...sätt...
Ändamålsenligt och effektivt
Ändamålsenligt
I huvudsak fungerande
...och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till sammanhanget.
God
Delvis god
Viss
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som...
För resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
För resonemangen framåt
Till viss del för resonemangen framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: