Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutvecklingsprojekt

Skapad 2018-12-17 11:56 i Björndammens skola Partille
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vad gör en ingenjör? Vilka behov och drivkrafter ligger bakom olika tekniska lösningar? Vi kommer testa på ingenjörsjobbet och arbeta i projektgrupper för att komma på smarta lösningar utifrån problem som presenteras av olika företag.

Innehåll

I tre dagar kommer vi arbeta med teknikutvecklingsprojekt där vi utgår från hur en ingenjör arbetar.

 

Upplägg

Dag 1 har vi lektioner i helklass och då gör vi lite olika uppgifter, både individuellt och i grupp.

Dag 2 Lektion i helklass och därefter arbetar ni i grupper med ert ingenjörsuppdrag, boka in er i slöjdsalen eller bildsalen när ni behöver skissa eller bygga en prototyp.

Dag 3 Ni avslutar grupparbetet och redovisar ert arbete för klassen.  

 

 

 

Arbetsuppgifter som bedöms:

1. Individuell uppgift: Viktigaste prylen - vilka drivkrafter ligger bakom?

2. Gruppuppgift: Hur har olika produkter utvecklats över tid? Vilka behov ligger bakom?

3. Arbete & dokumentation för ingenjörsuppdraget: Ta fram tekniska lösningar på problem som presenteras av olika företag. Alla grupper väljer ett företag att utgå från.

 

Alla instruktioner för de olika uppgifterna hittar ni på classroom och ni får information av era lärare. Bedömningen kommer ni kunna se i matrisen här på unikum och ingår i vårterminens betyg för teknik.

 

 

Arbetsform för ingenjörsuppdragen

Ni kommer arbeta utifrån produktutvecklingscykeln i teknik som ser ut enligt följande:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
TEKNIK

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att....

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera arbetet
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser av tekniska lösningar för samhälle, individ och miljö
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: