Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: litteraturhistoria

Skapad 2018-12-17 12:13 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Grupparbete antiken ,medeltiden, renässansen, upplysningen och romantiken. Gruppen har hand om en epok och redovisar muntligt för resten av klassen

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

 

Undervisningen

 

Bedömning

se matris nedan 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska: litteraturhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
muntlig redovisning
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande innehåll och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande innehåll och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: