Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2018-12-17 12:41 i Nyhammars skola Ludvika
Årskurs 3 kommer under perioden fram till höstlovet, ca 8 veckor, att arbeta med tema kroppen. Under temat kommer vi att lära oss mer om vår kropp. Hur den ser ut, fungerar och vad den behöver för att må bra.
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3) Biologi
Vi ska arbeta med kroppens olika delar både på utsidan och insidan av vår kropp. Vi kommer att upptäcka med våra sinnen och lära oss mer om dem. Vad och hur gör vi för att vår kropp ska må bra?

Innehåll

Syfte

Eleven ska kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa, texter och olika etiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Innehåll

När arbetet är avsluta ska eleven ha utvecklat kunskaper kring följande punkter i läroplanen.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer under arbetet att:

 • göra tankekarta
 • titta på film
 • ha genomgångar
 • göra enklare undersökningar
 • göra en visuell kropp med de viktigaste delarna
 • läsa och skriva faktatexter
 • uppleva med dina sinnen

Bedömning

 Efter slutfört arbete bedömer jag:

 • Din förmåga att muntligt och skriftligt berätta om kroppsdelar, deras funktion och dina sinnen.
 • Ditt arbete med den visuella kroppen
 • Din förmåga att berätta sambandet mellan mat, motion och hälsa och hur dessa påverkar din hälsa.
 • Din delaktighet och din förmåga att genomföra ett experiment.

Bedömningen gör jag genom att:

 • Läsa igenom dina texter.
 • Samtal kring förståelsen
 • Iakttagelser under arbetets gång.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: