Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2018-12-17 12:55 i Nyhammars skola Ludvika
Vi kommer att utveckla dina grundläggande färdigheter inom bildämnet men även prata och diskutera saker som rör ämnet bild.
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3)

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla dina förmågor att:

 • prova olika tekniker, metoder och material.
 • kommunicera med bilder.
 • analysera några kända konstnärers verk.
 • fotografera och överföra av bilder med hjälp av dataprogram.

 

Hur ska vi lära oss detta.

Du kommer att:

 • framställa bilder utifrån olika tekniker.
 • arbeta med olika material.
 • framställa berättande bilder.
 • diskutera och analysera kända konstnärers verk.
 • få använda digitala verktyg för att presentera dina verk.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga:

 • i användandet av olika metoder, material och tekniker.
 • att förmedla med hjälp av bilder.
 • att föra ett resonemang kring några kända konstnärers verk.
 • att använda tekniska hjälpmedel för att överföra bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3

Matriser

NO Bl
Bild år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Kommunikativ förmåga ELEFANT
Jag behöver inspiration och stöd av en vuxen för att genomföra arbetet.
Jag behöver visst stöd av en vuxen för att genomföra arbetet.
Jag genomför arbetet på egen hand och kommer med egna förslag på hur uppgiften kan lösas.
Metod, teknik och material
Jag kan hantera några material och tekniker.
Jag kan hantera flera material och tekniker.
Digitala hjälpmedel
Jag behöver stöd vid fotografering och överföring av bilder.
Jag kan självständigt fotografera och överföra bilder.
Konsthistoria
Analytisk förmåga LEJON
Jag kan med stöd av en vuxen analysera och diskutera någon känd konstnärs verk.
Jag kan på egen hand analysera och diskutera någon känd konstnärs verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: