Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volleyboll Årskurs 7 VT-2019

Skapad 2018-12-17 13:09 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Det här arbetsområde heter volleyboll. Det är en idrott som ställer krav på samarbete och är utvecklande för att få en god kroppsuppfattning.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med volleybolll. Vi kommer att arbeta med arbetsområdet under ca 4 veckor. Redovisningen av dina kunskaper kommer ske löpande praktiskt under arbetsområdet.

Innehåll

Syfte

Undervisning i ämnet idrott och hälsa syftar till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. I idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Fakta, förståelser och färdigheter

Fakta: Regler, instruktioner i olika tekniker,

Förståelse; Hur jag bör agera i olika spelsituationer.

Färdigheter: Kunna utföra korrekta rörelser.

 

Centralt innehåll ur Lgr 11

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Matriser

Idh
Betygsmatrix

E
C
A
Utförande Lgr11
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Säkerhet Lgr11
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Konkretisering
Delta aktivt efter bästa förmåga, dvs. försöker att ta sig till bollen för att spela den vidare. Känna till och kunna använda de viktigaste spelreglerna. Förstå och använda fairplay och samarbeta med andra
Visa god grundteknik och visa förståelse för spelets grundidé Dvs i volleyboll: passnings-och slagteknik samt att veta till vilken spelare man bör spela bollen till och veta sin position på planen. Du kan förutse och avvärja risker i samband med aktiviteter
Visa mycket god teknik och stor säkerhet i ditt spel samt har bra spelförståelse. Vara en god lagspelare genom att respektera och hjälpa andra elever i deras utveckling. Du har mycket god kunskap om spelet och spelets regler och ska kunna använda dessa praktiskt te x när du dömer en match eller håller i övningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: