Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2018-12-17 13:32 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Svenska
Läsa, skriva, tala och lyssna! Dessa fyra ska du få utveckla.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Du ska få utveckla din förmåga att tala och lyssna.
* Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva genom att kontinuerligt följa dig i ditt arbete.

Du ska visa att du kan:
- berätta så andra förstår
- lyssna på andra
- läsa mer avancerade texter
-skriva enkla ord och meningar


Undervisning och arbetsformer

Läsa och skriva
Du kommer att arbeta med bokstäverna, lära dig hur de låter, träna sammanljudning och läsa elevnära texter.
Du lär dig att skriva både stora och små bokstäver, samt skriva enkla ord och meningar.
Tala, lyssna och samtala
Du ska få samtala och berätta om vardagliga händelser för att träna på att hålla en röd tråd i berättandet.
Du ska få träna på att lyssna på andra i olika samtal.
Berättande texter och sakprosatexter
Du ska få lyssna och läsa olika texter. Tillexempel rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
Språkbruk
Du ska få arbeta med språket och lära dig att använda olika röstlägen och kroppsspråk.

Du kommer att få arbeta med bokstavsljud, arbeta med program på dator och iPad, lästräna själv och med andra, skriva bokstäver för hand och på iPad, berätta, göra och läsa upp händelseböcker.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: