Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa ht - 18

Skapad 2018-12-17 14:20 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Geografi

Innehåll

Visa lärande

Visa lärande genom att:

- delta i diskussioner och samtal.

- skriva fakta om en del av Europa.

- träna på Europas namngeografi med hjälp av Seterra.

 

 

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap.
 • visa dina kunskaper om Europas länders namn och läge samt orter, berg, hav och vatten i dessa.
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapen i olika delar av Europa.
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av Europa.
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur.
 • använda litteratur och media för att söka kunskap.
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet.
 

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på länder, städer, berg, floder och hav i Europa.
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Europa.
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på internet.
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • titta på filmer om Europas länder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: