Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och information åk 6 ht- 18

Skapad 2018-12-17 14:33 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Samhällskunskap
Kommunikation och information, vad handlar det om?Jo, det handlar om hur vi delar våra tankar, känslor och åsikter med varandra. Vi får också lära oss om TV, radio, tidningar och internet, det vi kallar massmedia. Är allt sant som vi läser och hör? Hur är det med reklam och dess påverkan?

Innehåll

Visa lärande:

Genom att:

Delta aktivt i diskussioner om tex. massmedia och reklam.

Göra en faktasökning och fundera över källans användbarhet.

Mål och bedömning:

Du kommer att få göra en faktasökning på Internet där du utifrån några frågor ska resonera kring källornas användbarhet.

I muntliga diskussioner ska du resonera kring hur reklam påverkar och hur olika könsroller framställs i olika sammanhang.

Din förmåga att beskriva och använda olika begrepp inom området.

I muntliga diskussioner resonera kring massmedias inverkan på en demokrati.

Områdesbeskrivning

Vi kommer att läsa texter, titta på film, studera reklam, diskutera och arbeta med skriftliga uppgifter både i grupp och individuellt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: