👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid VT-2020

Skapad 2018-12-17 14:34 i Västra skolan Falun
Den rätta
Grundskola 7 – 9 Historia
Idag bor de flesta av oss i små eller stora städer. Vi lönearbetar och går till affären och handlar det vi behöver och vill ha. I detta arbetsområde är det meningen att du ska få en förståelse kring varför och hur vår nuvarande samhällsstruktur hur vuxit fram.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet ska du lära dig om de revolutioner och stora förändringar som skedde under 1700-talet och fram till vår tid. Du ska även få möjlighet att formulera tankar och åsikter om vad du tror kommer att ske i ett framtidsperspektiv. Dessutom kommer vi arbeta med Europas begynnande världsdominans. Vilka var orsakerna till denna dominans och hur den kom att yttra sig.

Konkretiserade mål

Det är viktigt att du:

 • känner till den orsaker och konsekvenser av den begynnande världshandel
 • känner till den amerikanska och franska revolutionen.
 • Känna till hur den industriella revolutionen startade och spred sig i Europa och världen
 • känner till hur effektiviseringen av jordbruket  ledde till ett arbetskraftsöverskott som var avgörande för utvecklingen
 • har kännedom om viktiga naturresurser som lade grunden för industrisamhället
 • känner till något om hur livsvillkoren för människor levnadsvillkor förändrades
 • hur samhället går från ett ståndssamhälle till ett klassamhälle
 • kan använda historiska ord och begrepp i ett sammanhang och vet betydelsen av dem

Undervisningen

Vi  kommer att:

 • se på film  
 • anteckna, diskutera och analysera
 • ha genomgångar/föreläsningar
 • läsa och arbeta med uppgifter, i början lätta sedan allt svårare uppgifter
 • diskutera orsaker och konsekvenser, samband, reflektera, föreslå lösningar se konsekvenser...

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda begrepp för att förklara ett historiskt sammanhang
 • analysera (förändringarnas orsaker och konsekvenser)
 • Använda och bedöma källor

Du visar dina kunskaper:

 • på lektionerna genom att delta aktivt i diskussioner och genomgångar 
 • läxförhör
 • skriftligt prov
 • Exit ticket 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia Västra skolan

Jag har inte visat tillräckliga förmågor
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
TIDSPERIODER
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR, LEVNADSVILLKOR OCH HANDLINGAR
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
VILLKOR OCH VÄRDERINGAR
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
UNDERSÖKA UTVECKLINGSLINJER
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
FORTSÄTTA UTVECKLINGSLINJER
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
ANVÄNDA KÄLLMATERIAL
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
HISTORISKA BEGREPP
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.