Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-12-17 14:54 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Var kom de första människorna ifrån och hur levde man under forntiden? Sådana frågor har alltid intresserat oss människor. Vi vill gärna veta mer om våra rötter och om vår historia. Under de kommande månaderna ska du få lära dig mer om människans utveckling och om vår forntid.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda kunskaper från det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper.
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap är viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • använda enkla tidslinjer. 
 • använda några olika tidsbegrepp för att berätta när olika händelser hänt.
 • beskriva hur människor levde under forntiden och ge några exempel på viktiga händelser som hände.
 • ge några exempel på hur man kan se spår från forntiden i naturen och i språket.
 • berätta några berättelser om asagudarna.
 • söka information om forntiden och göra enkla sammanställningar där innehållet går att förstå.

Så här ska vi göra

Vi ska:

 • Arbeta med tidslinjer.
 • Titta på faktafilmer och diskutera.
 • Läsa faktatexter om olika tidsperioder för att ta reda på hur det var att leva då.
 • Rita bilder och skriva texter som handlar om olika tidsperioder.
 • Lyssna på berättelser om asagudarna och återge innehållet i tal och skrift.

Det här kommer vi att bedöma

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda enkla tidslinjer. 
 • använda några olika tidsbegrepp för att berätta när olika händelser hänt.
 • beskriva hur människor levde under forntiden och ge några exempel på viktiga händelser som hände.
 • ge några exempel på hur man kan se spår från forntiden i naturen och i språket.
 • berätta några berättelser om asagudarna.
 • söka information om forntiden och göra enkla sammanställningar där innehållet går att förstå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

Rubrik 1

Nivå 1
Ännu ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Tidslinjer & tidsbegrepp
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan med viss hjälp använda enkla tidslinjer. Du kan använda något enstaka tidsbegrepp för att berätta när olika händelser hänt.
Du kan på egen hand använda enkla tidslinjer. Du kan använda några olika tidsbegrepp för att berätta när olika händelser hänt.
Du kan på ett säkert sätt använda enkla tidslinjer. Du kan använda flera olika tidsbegrepp för att berätta när olika händelser hänt.
Människors levnadsvillkor
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Du kan ge något exempel på hur människor levde och något exempel på viktiga händelser som hände under forntiden.
Du kan ge några exempel på hur människor levde och några exempel på viktiga händelser som hände under forntiden.
Du kan ge flera exempel på hur människor levde och flera exempel på viktiga händelser som hände under forntiden.
Spår av forntiden
Eleven kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Du kan ge något exempel på hur man kan se spår från forntiden i naturen och i språket.
Du kan ge några exempel på hur man kan se spår från forntiden i naturen och i språket.
Du kan ge flera exempel på hur man kan se spår från forntiden i naturen och i språket.
Berättelser om gudar och hjältar
Eleven kan återge delar av innehållet i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Du kan med stöd återberätta delar av någon berättelse om asagudarna.
Du kan återberätta några korta berättelser om asagudarna.
Du kan på ett säkert sätt återberätta några längre berättelser om asagudarna.
Söka och sammanställa information
Eleven kan söka information om samhället och naturen (…) och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Du kan med stöd söka information om forntiden och göra mycket enkla sammanställningar.
Du kan på egen hand söka information om forntiden och göra enkla sammanställningar där innehållet går att förstå.
Du kan på ett säkert sätt söka information om forntiden och göra enkla sammanställningar med tydligt innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: