👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biografi åk 6

Skapad 2018-12-17 15:33 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 6 Bild Svenska
Vi kommer att arbeta ämnesövergripande i svenska och bild. Uppdraget är att skriva en biografi om en person som du känner. Ni ska intervjua en person och sedan skriva en biografi efter en mall. Dessutom ska ni måla ett porträtt av personen. Vi kommer också att läsa utdrag ur biografier och exempel på andra elevers biografier.

Innehåll

Så här ska vi jobba:

- Förbered och intervjua en vuxen person på skolan.

- Skriva biografin utifrån en mall och med hjälp av intervjun

- Läsa olika personbeskrivningar och skriva egen personbeskrivning 

- Boksamtal utifrån delar av boken "Godnattsagor för små rebeller" . Boken innehåller korta berättelser (minibiografier) om fantastiska kvinnor som åstadkommit något speciellt eller stått upp för sina ideal. Författare, astronauter, konstnärer, dansare, kockar, rappare, boxare, forskare och politiska ledare från hela världen. Eleverna ska få välja varsin person som vi läser och samtalar om. 

- Återberätta en minibiografi du läst

- Måla porträtt på den person som man ska skriva biografi om

Målet med arbetet är att:

1. Göra en intervju av en person som jobbar på skolan

2. Skriva en biografi med hjälp av intervjun.

 • Intervjun ska innehålla en personbeskrivning
 • Den ska skrivas i kronologiska ordning och i dåtid
 • Den ska också följa skrivreglerna med stor bokstav och skiljetecken på rätt ställe. 

3. Återberätta en minibiografi

4. Samtala kring texter vi läser

5. Skriv en självbiografi

Syfte

Svenska

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera biografier
 • Anpassa det du säger och det du skriver efter de som lyssnar eller läser din text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6